ศูนย์ช่วยเหลือ นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

          ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทาพาณิชย์ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทาพาณิชย์ ชึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ห้างฯ   การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าสมาชิกถือเป็นเรื่องสำคัญของห้างฯทางห้างฯจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสมาชิก เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ทางห้างฯจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และทางห้างฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านลูกค้าสมาชิกกับทางห้างฯเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้าสมาชิกมีความสำคัญกับห้างฯ ดังนั้นทางห้างฯจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของห้างฯ เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ลูกค้าสมาชิก ดังนี้

·         ข้อมูลที่ห้างฯเก็บรวบรวม

·         วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าสมาชิก

·         การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

·         วิธีการเก็บรักษาข้อมูล 

การรักษาข้อมูลส่วนตัว/ของลูกค้าสมาชิก

ทางห้างฯ  ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่านลูกค้าสมาชิก ห้างฯ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เท่านั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ถ้าทางห้างฯ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้นๆ ออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การกระทำการใดๆ ในเว็บไซต์โดยผ่าน Log in ของท่าน ทางห้างฯ จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสมาชิกทุกๆท่านนั้น จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางห้างฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆนอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของห้างฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น 

ข้อมูลการติดต่อ

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของห้างฯ กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าสมาชิก สามารถติดต่อเราได้ที่ 
www.boonthapanit.co.th
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทาพาณิชย์
ตั้งอยู่เลขที่ 2420 หมู่ที่1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
อีเมล์: boonthapanit.co.th@hotmail.com
โทร : +66(0)93 3065999 , +66(0)81 7837155 , 053722779 ทุกวันในช่วงเวลาทำการ 8.00น. - 17.00น.

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล / วันเกิด / บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน / ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าสมาชิก

·         เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า /โปรโมชั่น/ บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)

·         เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา

·         เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านลูกค้าสมาชิกแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่นๆ ภายนอกห้างฯ ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

·         ได้รับการอนุญาตจากลูกค้าสมาชิก

·         สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่านลูกค้าสมาชิก

·         สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของลูกค้าสมาชิก จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

·         มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

·         มีระบบ Firewall

·         มีโปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของห้างฯ คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสมาชิก อย่างไรก็ตามทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของห้างฯ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 

boonthapanit.co.th อาจมีการส่งอีเมลให้ลูกค้าสมาชิกเพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อ จนกระทั่งสมาชิกได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลของท่านสมาชิก ทางห้างฯจะไม่ส่งอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจเพื่อให้ท่านลูกค้าสมาชิกกรอกข้อมูลดังกล่าว หากลูกค้าสมาชิกได้รับอีเมลที่เข้าข่ายข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมล หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอันขาด และกรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นมายัง boonthapanit.co.th@hotmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จดหมายข่าวและโปรโมชั่นอื่นๆทางอีเมล์

เราใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆไปยังลูกค้าสมาชิกของ boonthapanit.co.ch ถ้าท่านไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถกดลิงค์ยกเลิกรับข่าวสารในอีเมล์ที่ท่านได้รับ เพื่อยกเลิกได้ทันที

 

 - - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC All-in-one - -
- - อุปกรณ์ภายนอกและตกแต่งสวน - -
- - จักรเย็บผ้า - -
- - พัดลม - -หจก. บุญทาพาณิชย์ ตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชุดสำนักงาน เครื่องนอนเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค แทบเล็ต ไอโพน อุปกรณ์ต่อพวงไอทีทุกชนิด และอุปกรณ์การเษตรฯ
สาขา พาน1 อ.พาน โทร 053-722779   สาขา พาน2 อ.พาน โทร 083-1544176   สาขา หัวดอย อ.เมือง โทร 053-773900   สาขา เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า โทร 053-781878

ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น!
GOLD PLATINUM เช็คแต้มสะสมสมาชิก
เช็คการใช้แต้มสะสม สำหรับพนักงาน

คูปองสินค้า
เช็คสถานะการจัดส่งสินค้า

กดไลค์กดแชร์บุญทาพาณิชย์

053-722779Copyright 2013 - 2022 www.boonthapanit.co.th : Page rendered in 0.2670 seconds. CodeIgniter 3.0.6